Plaas jou bestelling hier:

Slegs beskikbaar by Eikeboom Slagtery Bottelary

TEL: 021 865 2559 | EPOS: orders@eikeboom.co.za
Landria: 083 881 8422 | Jacques: 078 104 7937  BELANGRIKE INFOMASIE

  NIE TERUGBETAALBARE R100 PER DIER DEPOSITO BETAALBAAR BY BESPREKING
  - Nodige vervoerpermitte en Plaaseienaar toestemmings benodig (Afskrifte)
  - Geen pens-skoot karkasse, karkasse wat sleg stukkend geskiet is en/of nie met een skoot gedood is nie, word ingeneem nie.
  - Karkaste moet ontvel wees met binnegoed verwyder.
  - Alle karkaste moet skoon wees van grond, gras, mis, en insekte.
  - Groot karkasse (Gemsbok en groter) moet asb. in kwarte afgelewer word.
  - Ongelukkig kan geen wild tussen Saterdag 13:00 en Maandag 09:00 ingeneem word nie. (Jagter laai af en hang karkasse self.)
  - Verwerkte produkte moet afgehaal word binne 12 ure nadat die Kliënt in kennis gestel is dat verwerking daarvan voltooi is.
  - Ons neem nie verantwoordelikheid vir verdeling van produkte nie.
  - Volle vereffening van rekening sal wees deur Jagter wie bespreking gedoen het en by afhaal van vars produkte. (Geen kosteverdeling)
  - Wild kan tussen 14:00 en 17:00 op 'n Sondag ook afgelewer word, indien so ooreengekom.

  BANK INFORMASIE

  EIKEBOOM WILDSVERWERKING
  BANK: Capitec (Stellenbosch)
  TAKKODE: 470010
  REKENING NR: 1735768136
  VERWYSING: Naam & Van